Skip to content

Menu

Virksomheder har for meget magt. Det er på tide at tage den tilbage!

Rettigheder før profit – Stop ISDS

Støt op og vær med til at sætte en stopper for virksomhedernes privilegier

Virksomheder har deres eget private, globale retssystem, ISDS, som de bruger til at tryne nationale regeringer. Men mange af de som bliver ofre for virksomheders menneskeretskrænkelser har ingen mulighed for at søge retfærdighed.

Det er uretfærdigt.

Vi er nødt til at sætte en stopper for de særlige retssystemer nu.

I stedet har vi brug for et globalt system, som kan straffe transnationale virksomheder for deres forbrydelser.

847,261 participants
Mål: 600,000
141%

Vores krav

Stop ISDS

ISDS, en forkortelse af Investor-State Dispute Settlement, er et uklart parallelt retssystem, som kun er tilgængeligt for de superrige.

Multinationale selskaber har brugt dette retssystem til at true regeringer, som tør stå imod, med erstatningskrav på op til flere milliarder euro.

Regeringspolitikker, som er blevet udfordret af ISDS inkluderer:

 • Regulering af forureningsniveauer på kulkraftværker.
 • Introduktion af sunhedsadvarsler på
  cigaretter.
 • Erklære moratorium på fracking.
 • Standse en mine, som ville have ødelagt
  hele samfund.
 • Øge minimumslønnen.
 • Fryse tariffer på vand for at hælpe de fattigste.
 • Stoppe sygesikringsselskaber i at tjene
  kæmpe profitter.

Og de behøver ikke altid at vinde sagen. I mange tilfælde er alene truslen om et enormt erstatningskrav, nok til at få regeringer til at trække sig tilbage og og lade de store multinationale selskaber vinde.

Da millioner af mennesker på tværs af Europa afviste EU-USA frihandelsaftalen TTIP, lærte mange for første gang om ISDS (som var en del af aftalen). Og mange var sure over lige netop denne del.

Nu er der planer om at skalere ISDS op ved at skabe en permanent global domstol hvor multitnationale selskaber kan sagsøge stater. EU og regeringerne fra dens medlemsstater vil aktualisere dette ved at inkludere denne domstol i kommende handelsaftaler. Deres støtte til det giftige system skal udfordres.

For at kunne stoppe ISDS er vi nødt til at stå imod de nye ændringer og samtidig afskaffe de eksisterende regler. Mulitnationale selskaber og de superrige skal ikke have et separat system til beskytte deres rettigheder.

Mennesker har brug for flere rettigheder,
virksomheder har ikke.

Vil du gerne vide mere om ISDS?

Stop virksomheders straffrihed

De ødelægger planeten. De ødelægger liv. De kan endda slippe afsted med mord.

Men i stedet for at blive straffet, får de mere magt, og mere frihed til at bryde loven. Over de seneste årtier er multinationale virksomheders magt blevet uoverskuelig stor.

Hvis du besluttede dig for at stjæle en en så stor del af kagen, ville du blive holdt ansvarlig for det i en retssag.
Men multinationale selskaber gemmer sig bag uigennemsigtige ejerskaber for at undgå juridisk ansvar. Dette betyder at de ofte slipper afsted med at begå seriøse brud på menneskerettigheder og miljømæssige overtrædelser som inkluderer:

 • Land grabbing
 • Mord
 • Miljødrab og masseforurening
 • Klimaforandringer
 • Tvangsarbejde
 • Vold

Derfor er NGO’er og sociale bevægelser fra hele verden nu gået sammen i for at skabe et
globalt system, der kan straffe multinationale selskaber for at overtræde menneskerettighederne.

Et nyt system, der kan holde virksomheder til ansvar vil være en vital ændring i forhold til at kæmpe imod
den globale magt som multinationale selskaber besidder. Det kunne betyde:

 • En bindende FN-traktat for multinationale selskaber og menneskerettigheder. Dette ville skabe en international garanti for at virksomheder kan holdes til ansvar. Og at lokale samfund fra det globale syd kan få ret til at lægge sag an mod virksomheder i lande som Frankrig, Tyskland og Storbritannien.
 • Mere lovgivning på national og EU niveau, som f.eks. den Franske lov om pligt til årvågenhed (Duty of Vigilance). Dette tvinger virksomheder til at tage ansvar for at menneskerettighederne ikke bliver overtrådt i nogle dele af deres globale forsyningskæde (supply chain).

Men der er ét stort problem. Rige lande – som USA og de fleste lande i EU – kæmper hårdnakket for at der ikke skal indføres regler for virksomhederne. De selvsamme regeringer, som vil give multinationale virksomheder særrettigheder, ønsker ikke at almindelige mennesker har muligheden for at retsforfølge virksomheder.

Derfor er det nødvendigt at vi kæmper hårdt for at få vores politikere til at vågne op. De skal indse at:
Rettigheder er for mennesker. Virksomhederne har brug for regler.

Vil du vide mere selskaber?

Vores kampagne

Kan vi vinde?

På trods af deres enorme magt, er der tegn på at de multinationale virksomheder kan tabe kampen for at genoplive ISDS i en global mekanisme, det kan
ende deres straffrihed.

 • Et udkast FNs bindende traktat er blevet publiceret.
 • ISDS er blevet så “giftigt”, at få politikere overhovedet tør forsvare det. Deres nye plan om at skabe en global domstol for virksomheder er stadig i en tidlig fase, og den kan stadig blive kørt af sporet.
 • TTIP – frihandelsaftalen mellem USA og EU, som ville have givet hidtil uset magt til virksomheder, blev besejret efter 3,5 millioner mennesker rundt i Europa modstod den.
 • Parlamentarikere på tværs af det politiske spektrum er begyndt at afvise ISDS. De støtter nu den bindende FN-traktat. Europaparlamentet har godkendt ikke mindre end 10 resulotioner som støtter op om traktaten.
 • Flere EU-lande arbejder på love som omhandler virksomheders ansvar. Frankrig banede vejen med deres lov om pligt til årvågenhed (Duty of Vigilance) i 2017. Virksomheder i Frankrig der har mere end 5000 medarbejdere, har nu pligt til at forsikre om at ingen menneskerettigheder bliver overtrådt i alle dele af deres forsyningskæde. Hvis alle lande havde en sådan lov, ville multinationale selskaber have svært ved at slippe afsted med alvorlige krænkelser.

Momentum er her. Vi står lige nu med en unik mulighed for at give det afgørende stød mod virksomhedernes uansvarlige magt.

Skriv under her!

Hvad kan jeg gøre?

 • Skriv under på underskriftsindsamlingen
  Over 200 000 personer fra 28 Europæiske lande har allerede tilsluttet i kampen for at sikre rettigheder for mennesker og regler for virksomheder.
 • Tag kontakt til din lokale kampagneansvarlige.
  Indtast dit land her og find ud af hvem der står for
  kampagnen i dit område.
 • Skriv dig op for flere updates.
  Indtast din e-mailadresse her, så sender vi dig opdateringer om kampagnene, samt vigtige begivenheder og akstionsdage.
 • Kontakt dine folkevalgte repræsentanter.
  Skriv til dine lokale folketingsmedlemmer eller
  lokalpolitikkerer og oplys dem om problemet. Vi har forberedt et udkast til et brev på flere sprog som du kan bruge.

Hvem er med?

Vi er en bred koalition af 200 fagforeninger,
kampagneorganisationer og græsrodsbevægelser.

Indtil videre har 500.000 europæere i 28 Europæiske lande
skrevet under på vores indsamling.

Bevægelsen er stor, og den bliver større for hver dag der går.

Er du med?
Så skriv under og del underskriftsindsamlingen.


Testing donation section

Donate now

The EU's promises of a green transition rely on biofuels like #ethanol

BUT trade in ethanol only benefits big business while nature and traditional communities in South America pay the price.
#StopEUMercosur #NoFoodforFuel

Ethanol expansion under the EU-Mercosur trade deal - Seattle to Brussels Network

Download the report in English | Portuguese | Spanish An EU-turn on the green transition European chemical companies are set to benefit from an increa...

s2bnetwork.org

Today the Energy Charter Treaty (ECT) is being discussed in the idle hope of modernisation. The Treaty makes climate policy nearly impossible because of lawsuits by fossil fuel companies.

More than 1 million citizens are calling for all 🇪🇺 countries to pull out of the Treaty.👇🏽