Skip to content

Menu

Kiitos tuestanne

Oikeutta ihmisille, säännöt suuryhtiöille – Stop ISDS

Tule mukaan tekemään loppu suuryhtiöiden etuoikeuksista.

Yhtiöillä on oma maailmanlaajuinen, yksityinen tuomioistuinjärjestelmänsä – ISDS – jota ne käyttävät hallitusten painostamiseen. Mutta monilla yritysten väärinkäytösten uhreilla ei ole mitään mahdollisuuksia saada oikeutta itselleen.

Tämä on epäoikeudenmukaista.

Meidän pitää lakkauttaa tämä tuomioistuinjärjestelmä nyt.

Tilalle tarvitaan vahva kansainvälinen järjestelmä, joka voi rangaista monikansallisia yrityksiä niiden rikoksista.

Liike on suuri ja kasvaa päivä päivältä suuremmaksi.

Viime vuonna koalitiomme pisti alulle eurooppalaisen vetoomuksen EU:lle ja Euroopan maiden hallituksille suuryhtiöiden etuoikeuksien lakkauttamiseksi.

Nyt vetoomuksen nimienkeruu on päättynyt, ja 847 000 ihmistä eri puolilta maanosaa on näyttänyt vastustavansa ISDS-mekanismia ja vaatinut parempaa vaihtoehtoa, joka laittaisi suuryhtiöt vastuuseen tekemisistään.


Vaatimuksemme

Stop ISDS

ISDS – ‘sijoittaja-valtio riitojenratkaisujärjestelmä’ – on ainoastaan rikkaimmille sijoittajille tarkoitettu hämärä, rinnakkainen oikeusjärjestelmä.

Monikansalliset yritykset ovat käyttäneet tätä järjestelmää painostaakseen hallituksia jopa miljardien eurojen korvausvaatimuksilla.

Poliittiset päätökset, joita ISDS-järjestelmällä on riitautettu, ovat koskeneet muun muassa:

 • hiilivoimalan päästötasojen sääntelyä
 • tupakka-askien varoitustekstien käyttöönottoa
 • liuskekaasun vesisärötyksen keskeyttämistä
 • kaivosprojektin pysäyttämistä tilanteessa, jossa se olisi tuhonnut kokonaisia yhteisöjä
 • minimipalkan nostamista
 • vesimaksujen jäädyttämistä vähävaraisten tilanteen helpottamiseksi
 • sairausvakuutustoiminnan voittojen rajoittamista

Yritysten ei aina edes tarvitse voittaa oikeusjuttua saadakseen tahtonsa läpi. Monissa maissa jo suuren korvausvaatimuksen uhka voi saada hallituksen perääntymään.

EU:n ja Yhdysvaltojen taannoisten kauppasopimusneuvottelujen (TTIP) aikana ihmiset tutustuivat sopimukseen sisältyvään ISDS:ään, ja miljoonat ihmiset Euroopassa torjuivat sopimuksen.

ISDS:n laajentamiseksi on parhaillaan suunnitteilla pysyvä, maailmanlaajuinen tuomioistuin, jossa yhtiöt voisivat haastaa valtioita. EU ja jäsenmaiden hallitukset pyrkivät tähän sisällyttämällä uusiin kauppasopimuksiin ehtoja perustettavasta tuomioistuimesta. Niiden tuki tälle epäoikeudenmukaiselle ja haitalliselle järjestelmälle on haastettava.

ISDS:n pysäyttämiseksi meidän on vastustettava näitä uusia sopimuksia ja päästävä eroon olemassa olevista vastaavista sopimuksista. Suuryhtiöt ja superrikkaat eivät tarvitse erillistä järjestelmää oikeuksiensa suojelemiseksi.

Ihmiset tarvitsevat lisää oikeuksia, yhtiöt eivät.

Haluatko tietää enemmän ISDS:stä?

Yhtiöt on saatava oikeudelliseen vastuuseen.

Ne tuhoavat planeetan ja monien ihmisten elämän. Niitä ei välttämättä rangaista edes murhista.

Mutta rangaistusten sijaan ne saavat vain enemmän valtaa ja suojaa syytteiltä. Viimeisten vuosikymmenten aikana yhtiöiden valta on kasvanut ennennäkemättömiin mittoihin.

Jos varastaa leipää, siitä voi joutua vastaamaan oikeudessa. Yhtiöt sen sijaan voivat piiloutua monimutkaisten ja läpinäkymättömien omistusrakenteiden taakse, vältelläkseen oikeudellista vastuuta. Se tarkoittaa, että ne toistuvasti selviävät vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja ympäristörikoksista, kuten:

 • Maankaappauksista
 • Murhista
 • Ympäristötuhoista ja laajamittaisesta saastuttamisesta
 • Ilmastonmuutoksen kiihdyttämisestä
 • Pakkotyön teettämisestä
 • Väkivallan käytöstä

Tämän takia järjestöt ja sosiaaliset liikkeet eri puolilta maailmaa ovat liittyneet yhteen ajamaan kansainvälistä järjestelmää, joka rankaisee ylikansallisia yrityksiä niiden ihmisoikeusloukkauksista.

Uusi järjestelmä, jolla yhtiöt saatettaisiin teoistaan vastuuseen, voisi merkittävästi haastaa niiden globaalia valtaa. Se voisi tarkoittaa:

 • Globaalin etelän paikallisten yhteisöjen oikeutta nostaa syytteitä yhtiöitä vastaan esimerkiksi Ranskassa, Saksassa tai Iso-Britanniassa.
 • Monikansallisia yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevaa, sitovaa YK-sopimusta. Se antaisi ihmisille kansainväliset takeet siitä, että yhtiöt saatetaan vastuuseen teoistaan.
 • Enemmän sellaisia kansallisia ja EU-tason lakeja kuin Ranskan laki yritysten huolellisuusvelvoitteista. Tämä pakottaisi yhtiöt varmistamaan, ettei ihmisoikeuksia loukata missään kohtaa niiden globaaleja hankintaketjuja.

Tässä on kuitenkin iso ongelma. Rikkaat maat – kuten Yhdysvallat ja useimmat Euroopan maat – vastustavat tätä kynsin hampain. Samat hallitukset, jotka ajattelevat, että globaalit yhtiöt tarvitsevat erityisoikeuksia ja erillisen ISDS-järjestelmän, eivät halua antaa tavallisille ihmisille oikeutta asettaa monikansallisia yhtiöitä oikeudelliseen vastuuseen.

Tästä syystä meidän on tehtävä töitä saadaksemme poliitikkomme hereille. Heidät on saatava ymmärtämään, että oikeudet ovat ihmisiä varten, ja että yhtiöt tarvitsevat ennen kaikkea sääntöjä.

Haluatko tietää enemmän sitovasta YK-sopimuksesta tai muista yrityksiä koskevista säännöistä?

Kampanjamme

Pystymmekö voittamaan?

Yhtiöiden suuresta vallasta huolimatta on olemassa merkkejä siitä, että ne saattavat hävitä taistelunsa ISDS:n laajentamiseksi ja rankaisemattomuutensa puolustamiseksi.

 • Sitovasta YK-sopimuksesta on julkaistu ensimmäinen sopimusluonnos yhtiöiden kiivaasta vastustuksesta huolimatta.
 • ISDS on saanut niin huonon maineen, että harvat poliitikot uskaltavat puolustaa sitä. Heidän uusi projektinsa yritysten oman maailmanlaajuisen tuomioistuimen perustamiseksi on vasta alullaan, ja se voidaan vielä torjua.
 • EU:n ja Yhdysvaltojen välinen kauppasopimus TTIP, joka olisi luovuttanut yhtiöille valtaa ennennäkemättömällä tavalla, kaatui kun 3,5 miljoonaa ihmistä Euroopassa torjui sen.
 • Mepit poliittisen kentän laidasta laitaan ovat alkaneet karsastaa ISDS:ää ja kannattaa sitovaa YK-sopimusta. Euroopan parlamentti on hyväksynyt ei vähempää kuin 10 päätöslauselmaa YK:n sitovan sopimuksen tueksi.
 • Useissa Euroopan maissa ollaan kehittämässä yritysvastuulainsäädäntöä. Ranska on viitoittanut tälle tietä hyväksymällä lain yritysten huolellisuusvelvoitteesta vuonna 2017. Yritykset, joilla on yli 5000 työntekijää Ranskassa, ovat velvoitettuja varmistamaan, ettei missään kohtaa niiden hankintaketjuja tapahdu ihmisoikeusloukkauksia. Jos jokaisessa maassa olisi tällainen järjestelmä, yhtiöiden olisi paljon vaikeampaa selvitä rangaistuksetta vakavista rikkomuksista.

Tilaisuutemme on tullut. Meillä on nyt ainutkertainen mahdollisuus antaa kova kolaus oikeudelliselta vastuulta välttyneelle yhtiövallalle.

Allekirjoita vetoomus nyt!

Keitä olemme?

Olemme yli 150 ammattiliiton, kampanjaorganisaation ja ruohonjuuritason liikkeen muodostama laajapohjainen yhteenliittymä.

Tähän mennessä yli 200 000 ihmistä 28 Euroopan maasta on allekirjoittanut vetoomuksen.

Liike on suuri ja kasvaa päivä päivältä suuremmaksi.

Oletko mukana?
Kiitos kun allekirjoitat ja jaat vetoomuksen.


The EU's promises of a green transition rely on biofuels like #ethanol

BUT trade in ethanol only benefits big business while nature and traditional communities in South America pay the price.
#StopEUMercosur #NoFoodforFuel

Ethanol expansion under the EU-Mercosur trade deal - Seattle to Brussels Network

Download the report in English | Portuguese | Spanish An EU-turn on the green transition European chemical companies are set to benefit from an increa...

s2bnetwork.org

Today the Energy Charter Treaty (ECT) is being discussed in the idle hope of modernisation. The Treaty makes climate policy nearly impossible because of lawsuits by fossil fuel companies.

More than 1 million citizens are calling for all 🇪🇺 countries to pull out of the Treaty.👇🏽